Published On: 21. 9. 2022948 words4,7 min read

Zaujíma vás, aká liečba syndrómu dráždivého čreva je najúčinnejšia? Keďže syndróm dráždivého čreva je veľmi zložité a rozmanité ochorenie, liečba nemusí byť vždy jednoduchá a u každého pacienta môže byť trochu odlišná.

Konkrétny podtyp IBS vám pomôže určiť správnu liečbu

Syndróm dráždivého čreva (IBS) je chronické ochorenie, ktoré postihuje tráviaci systém, najmä črevá. Zahŕňa niekoľko rôznych symptómov, ako sú nepríjemné kŕče v bruchu, nadúvanie, hnačka a zápcha. Tieto problémy trvajú mesiace a opakovane sa vracajú.

Pretože liečbu je vhodné voliť podľa konkrétneho podtypu syndrómu, jeho určenie je alfou a omegou. Syndróm sa delí podľa prevládajúceho príznaku na: IBS s prevládajúcou hnačkou (IBS-D), IBS s prevládajúcou zápchou (IBS-C) alebo IBS zmiešaného typu (IBS-M), pri ktorom sa striedajú obdobia hnačky a zápchy. Tieto podtypy sú klasifikované podľa sedembodovej škály Bristol Stool Chart, ktorá je založená na vzhľade stolice od typu 1 (oddelené tvrdé hrudky ako orechy, ťažko priechodné) po typ 7 (vodnatá, žiadne pevné kúsky, úplne tekutá). Určenie správneho podtypu je presnejšie, keď majú pacienti aspoň 4 dni abnormálneho vyprázdňovania mesačne bez akejkoľvek špecifickej liečby.

Liečba dráždivého čreva je rozmanitá

Zložitosť a rozmanitosť prejavov syndrómu dráždivého čreva sťažuje liečbu, ktorú by ste vždy mali konzultovať so svojím lekárom. Dôležité je mať na pamäti, že liečba, ktorá funguje u jedného pacienta, nemusí fungovať u druhého. Veľká časť pacientov s IBS spája svoje príznaky s konzumáciou konkrétnych potravín. Avšak tieto sa u každého môžu líšiť. Veľa vedeckých štúdií poukazuje na úlohu stravy u chorých s IBS, ale v mnohých prípadoch chýbajú kvalitné dôkazy.

Medzi prvé všeobecné odporúčania na liečbu dráždivého čreva patrí dodržiavanie pravidelného stravovacieho režimu, obmedzenie príjmu alkoholu, kofeínu, korenených jedál a tukov, ale aj pravidelná fyzická aktivita a dostatočný príjem tekutín. Pokiaľ tieto odporúčania váš stav nezlepšia, je možné vyskúšať ďalšie metódy, ako je napríklad diéta s nízkym obsahom FODMAP alebo napr. PROIBS®.

Na získanie prehľadu si môžete pozrieť potravinovú pyramídu syndrómu dráždivého čreva. Bola zostavená podľa súčasných diétnych odporúčaní a existujúcej literatúry. Základňa pyramídy zdôrazňuje význam pravidelnej fyzickej aktivity, dostatočnej hydratácie a zdravých stravovacích návykov. Nasledujú potraviny usporiadané na základe odporúčanej frekvencie príjmu vo vzostupnom poradí. Každá úroveň obsahuje príklady toho, čo je možné konzumovať v rámci diéty s nízkym obsahom FODMAP.

PROIBS® – vhodná liečba príznakov dráždivého čreva

Certifikovaná zdravotnícka pomôcka na liečbu príznakov syndrómu dráždivého čreva PROIBS® bola vyvinutá odborníkmi vo Švédsku. Odborné štúdie a prieskumy spokojnosti pacientov preukázali výborné výsledky. Väčšina ťažkostí pacientov s IBS postupom času úplne vymizla.

Obmedziť FODMAP vám môže pomôcť

Diéta s nízkym obsahom FODMAP môže byť skvelým pomocníkom pri zmierňovaní symptómov, ktoré sú spôsobené syndrómom dráždivého čreva. FODMAP sú skupiny cukrov, ktoré sú zle trávené alebo absorbované v našich črevách. Slovo je skratkou pre „Fermentable Oligo-, Di-, Mono-sacharides And Polyols“, teda fermentovateľné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly. Ide o sacharidy s krátkym reťazcom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v mnohých potravinách. V súhrnnej analýze novozélandskej univerzity sa zistilo, že až 86 % pacientov s IBS pociťuje pri diéte zlepšenie celkových gastrointestinálnych príznakov i jednotlivých príznakov, ako sú bolesti brucha, nadúvanie, zápcha, hnačka a plynatosť.

Zlepšenie vašich stravovacích návykov je na mieste

Napriek obmedzeným dôkazom sa odporúča pacientom s IBS zlepšiť stravovacie návyky. Vhodný je pravidelný stravovací režim, menšie porcie, dôkladné žuvanie a dostatočný čas a pokoj na jedlo. Vyvarovať by ste sa naopak mali dlhým prestávkam medzi jedlami, prejedaniu či konzumácii jedál neskoro v noci.

Kofeín a alkohol konzumujte striedmo

Je známe, že alkohol ovplyvňuje pohyblivosť, vstrebávanie a priepustnosť tráviaceho traktu. Dôkazy o vplyve alkoholu na pacientov s IBS sú však obmedzené. Všeobecne sa ale odporúča obmedziť jeho konzumáciu. Ani úloha kofeínu pri IBS nie je úplne jasná. Niekoľko štúdií uviedlo, že káva a čaj s obsahom kofeínu patria medzi potraviny spojené s príznakmi pacientov s IBS. Na druhej strane nebolo zistené, že by u ľudí s návykom pitia kávy bolo IBS častejšie. Príjem kofeínu by preto mal byť vyhodnotený u pacientov s IBS jednotlivo a pokiaľ súvisí s príznakmi, mal by byť denný príjem obmedzený na maximálne 400 mg kofeínu (približne 5 až 6 šálok kvalitného espressa), čo je podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín bezpečný limit pre väčšinu dospelých.

PROIBS® KÚPITE V TÝCHTO LEKÁRŇACH: